Siunčiami duomenys …

01Verta gauti

APVA parama saulės elektrinėms 2023

Norint pretenduoti į Aplinkos projektų valdymo agentūros (APVA) paramą saulės elektrinei ir ją gauti, nuo šiol nebereikia laukti paramos kvietimų. 2023 m. rugpjūčio 23 dieną įsigaliojusio energetikos ministro įsakymu nurodoma, jog į paramą gali pretenduoti visi gyventojai, įsirengę saulės elektrines nuo įsakymo įsigaliojimo dienos, net jei ir nebuvo tą dieną užpildę prašymo paramai gauti. Tai reiškia, kad vartotojai, turintys ESO prisijungimo sąlygas saulės elektrinei, gali jau dabar įsirengti saulės elektrinę, ją prijungti prie tinklo ir pradėti gamintis elektrą. O paramos prašymą galima bus pildyti tada, kai kvietimas bus paskelbtas. Planuojama, kad tai įvyks šių metų lapkričio mėnesį ir jo biudžetas bus apie 20 mln. eurų,
Jeigu nebus pakeitimų, APVA skiriamas paramos dydis įsirengus pilną komplektą (saulės modulius ir inverterį) bus 323 Eur už 1 kW saulės elektrinės įrengtosios galios, o paramos dydis įsirengus tik saulės modulius yra 243 Eur už 1 kW saulės elektrinės įrengtosios galios.
Į ES paramą arba kompensaciją iš APVA saulės elektrinėms gali pretenduoti bet kuris privataus namo, sodo namo arba sklypo savininkas, įsirengęs naują iki 10 kW galios saulės elektrinę. Jeigu norite įsirengti galingesnę saulės elektrinę, tai padaryti galite, bet paramą gausite tik saulės elektrinės daliai iki 10 kW. 

Greičiausiai, kaip ir 2023 metų balandžio šaukime - kartu su paraiška paramai gauti reikės pateikti ir ESO išduotas prisijungimo sąlygas saulės elektrinei. Daugiau informacijos pateiksime, kai bus aiškios kvietimo sąlygos.

Jeigu norite gauti pasiūlymą iš mūsų savo namų saulės elektrinei, spauskite žemiau.

2023 balandžio mėnesio APVA parama

2023 balandžio mėnesio kvietime APVA skiriamas paramos dydis įsirengus pilną komplektą (saulės modulius ir inverterį) yra 323 Eur už 1 kW saulės elektrinės įrengtosios galios, o paramos dydis įsirengus tik saulės modulius buvo 243 Eur už 1 kW saulės elektrinės įrengtosios galios.  Finansavimas nebuvo skiriamas jau įrengtoms saulės elektrinėms, t. y. įranga gali būti įsigyta nuo kvietimo teikti paraiškas paskelbimo dienos ir iki paraiškos pateikimo dienos negali būti sumontuota. 

Vietoj ankstesnių konkursų, kai gyventojai galėjo teikti paraiškas  ribotą laiką, buvo organizuojama tęstinė atranka – tai leido gyventojams kreiptis finansavimo nebe 1 mėnesį, o 6, bet faktiškai per 3 - kol prašoma suma pasiekė numatytą kvietimui biudžetą.

Svarbiausia naujiena 2023 metų balandžio šaukime - kartu su paraiška paramai gauti reikėjo pateikti ir ESO išduotas prisijungimo sąlygas saulės elektrinei.

Kvietimui buvo skirta suma 40 mln. EUR. Ši suma buvo rezervuota per 3 mėnesius

2023 balandžio mėnesio APVA parama
2022 metų APVA parama saulės elektrinėms

2022 metų APVA parama saulės elektrinėms

APVA paramos saulės elektrinėms gavėjas gali būti fizinis asmuo, nuosavybės teise valdantis Registrų centro Nekilnojamojo turto registre įregistruotą gyvenamosios paskirties pastatą (butą) arba sodo namą, į kurį bus nukreipiama elektra iš saulės elektrinės. Saulės elektrines galima įrengti fizinio asmens bet kokiais teisėtais pagrindais valdomame žemės sklype arba pastate. 

Minimalūs APVA techniniai reikalavimai saulės elektrinei, ir jie per keletą metų nelabai keičiasi:

1) saulės moduliai turi atitikti ES standartus įskaitant ekologinius ženklus, energijos duomenų etiketes ir kitas ES standartizacijos įstaigų nustatytas techninių normatyvų sistemas, jiems turi būti suteikta bent 10 m. produkto garantija ir 25 m. 80 proc. efektyvumo garantija. Saulės moduliai privalo turėti CE ženklą ir turėti pakankamą apsaugą nuo dulkių ir drėgmės (bent IP 65);

2) įtampos keitiklis (inverteris) turi būti tinkamas saulės elektrinei įrengimti ir atitikti ES standartus įskaitant ekologinius ženklus, energijos duomenų etiketes ir kitas ES standartizacijos įstaigų nustatytas techninių normatyvų sistemas, jam turi būti suteikta bent 5 m. produkto garantija. Įtampos keitiklis turi turėti pakankamą apsaugą nuo dulkių ir drėgmės (bent IP 65).

Visa įranga turi būti nauja (nenaudota). APVA pareikalavus, privalėsite pateikti įrangos atitikties sertifikatus. Skaitykite plačiau apie mūsų gaminamus saulės modulius ir kitą įrangą.

APVA paraiškų saulės elektrinės įsirengimo išlaidoms kompensuoti vertinimo kriterijai

1.  Saulės elektrinės įrengimo būdas. Vertinama, ar saulės elektrinės įrengiamos ant žemės, ar įrengiamos ant pastato (arba integruojamos į pastatą). Pagal šį atrankos kriterijų vertinami taip:
- aukštesnis balas skiriamas projektams, kuriuose saulės moduliai, bus įrengiami ant ar integruojami į pastato sieną ar stogą (ar jų dalį), skiriami 5 balai.
- žemesnis balas skiriamas projektams, kuriuose saulės moduliai bus įrengiami ant žemės, skiriamas 1 balas.

2. Saulės elektrinės sudedamųjų dalių galia

Vertinama namų ūkyje elektros energijai gaminti diegiamos technologijos galia, tarpusavyje lyginant diegiamų technologijų galingumą:
- aukštesnis balas skiriamas projektams, kuriais bus įdiegtos iki 5 kW saulės elektrinės
- žemesnis balas skiriamas projektams, kuriais bus įdiegtos didesnės kaip 5 kW bet ne daugiau kaip 10 kW galios saulės elektrinės
Balų skaičiavimas, kai saulės elektrinės galia:
1) iki 2 kW (5 balai);
2) 2,01 kW iki 3 kW (4,5 balo);
3) 3,01 kW iki 4 kW (4 balai);
4) 4,01 kW iki 5 kW (3,5 balo);
5) 5,01 kW iki 6 kW (2,5 balo);
6) 6,01 kW iki 7 kW (2 balai);
7) 7,01 kW iki 8 kW (1,5 balo);
8) 8,01 kW iki 9 kW (1 balas);
9) 9,01 kW iki 10 kW (0,5 balo);
10) virš 10,01 kW (0 balų)

Jeigu saulės elektrinės, planuojamos įsirengti pasinaudojus APVA parama, pagaminta elektra naudojama ūkinei – komercinei veiklai, finansavimas neskiriamas. Jei fizinis asmuo gali pateikti įrodymus, kad ūkinė – komercinė veikla nėra vykdoma ar saulės elektrinės pagaminta elektra nėra naudojama ūkinei – komercinei veiklai, finansavimas skiriamas. Jeigu elektros energija, pagaminta elektrinės įrengimo objekte, nukreipta į vieną ar kelis vartojimo objektus ir viename iš jų yra vykdoma ūkinė – komercinė veikla, finansavimas skiriamas tik už objektą (-us), kuriame (-iuose) ūkinė – komercinė veikla nevykdoma ar saulės elektrinės pagaminta elektra nėra naudojama ūkinei – komercinei veiklai.

APVA paraiškų saulės elektrinės įsirengimo išlaidoms kompensuoti vertinimo kriterijai
Ankstesnės APVA paramos saulės elektrinėms įsirengti

Ankstesnės APVA paramos saulės elektrinėms įsirengti

Energetikos ministerija skelbė, kad 2022 m. kovo mėnesį buvo patvirtintos paraiškos bei rezervuotas joms skirtas finansavimas gyventojų nuosavoms saulės elektrinėms. Patvirtintų registracijos formų suma siekė beveik 48 mln. eurų, iš kurių 39,5 mln. eurų buvo skirita individualių saulės elektrinių įrengimui ant gyventojų namų stogų bei virš 8 mln. eurų elektrinių įsigijimui iš nutolusių saulės parkų. Kas teisybės dėlei yra neįtikėtinas pokytis per metus. Jeigu įdomu, paskaitykite kokie paramos reikalavimai ir dydžiai buvo anksčiau.

2019 m. ir 2020 m. ES paramos, administruojamos APVA, dydis fiziniams asmenims yra 323 EUR už instaliuotą kW. Jeigu dalyje objekto vykdote komercinę veiklą, APVA komercinių patalpų plotą proporcingai eliminuos iš jūsų galimos paramos. Jeigu komercinės veiklos nevykdote, už 5 kW instaliuotą saulės elektrinę turėtumėte gauti 1615 EUR. Už instaliuotą 10 kW galios saulės elektrinę – 3230 EUR. Norintiems įsigyti saulės elektrinę išsimokėtinai buvo skirta 381 EUR už kW parama. Norintiems prasiplėsti saulės elektrinę, APVA kompensacija arba parama buvo mažesnė - 241 EUR už kW.

APVA paskelbus paramos šaukimą (2020 m. sausio 2 d. ir rugsėjo 21 d.), interesantas turėjo pateikti paraišką ir joje nurodyti kokio galingumo ir tipo saulės elektrinę nori įsirengti. Paraiškos buvo priimamos mėnesį Po paraiškų priėmimo APVA dar mėnesį vertino paraiškas ir po to informavo, ar suteikiama galimybė gauti paramą. Jeigu APVA nusprendė skirti paramą, suteikiama 9 -12 mėn. įsirengti saulės elektrinę. 

2020 metais buvo trys APVA šaukimai: pirmasis - saulės elektrinei įsirengti, antrasis - saulės elektrinei įsirengti su paskola, išsipirkimo ar lizingo būdu, o trečiasis jau spalio mėneį buvo norintiems įsirengti arba prasiplėsti savo namų saulės elektrinę.

Dar du šaukimai buvo norintiems įsigyti nuotolinės (geografiškai nutolusios) saulės elektrinės dalį iš saulės parkų. Tokia saulės elektrinė - puikus sprendimas, jeigu gyvenate daugiabutyje arba jūsų stogas netinkamas saulės elektrinei. Jeigu jūsų situacija būtent tokia ir ši saulės elektrinės galimybė jus domina, užsukite pas mūsų draugą saulės parką SOLARBANK