Siunčiami duomenys …

01ES parama

ES PARAMA ĮMONĖS PRODUKCIJOS SERTIFIKAVIMUI

UAB „Soli Tek Cells“ įgyvendina projektą „UAB „Soli Tek Cells“ eksporto plėtra sertifikuojant naujus modulius“ (Paraiškos Nr. 03.2.1-LVPA-K-802-04-0033), kuriam buvo skirta ES parama pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 03.2.1-LVPA-K-802 „Expo sertifikatas LT“.

Projekto tikslas: Didinti įmonės tarptautiškumą plečiant eksporto rinkas

Projekto uždavinys: Padidinti naujos produkcijos eksportą

Sutarties pasirašymo data: 2022 m. liepos mėn. 29 d.

Projekto įgyvendinimo vieta: Vilniaus apskritis, Vilniaus miesto savivaldybė

Projekto biudžetas: 112 240,00 EUR

Skirtas finansavimas: 56 120,00 EUR

Vykdytojo lėšos: 56 120,00 EUR

Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė:

2022 gegužės mėn. 20 d. - 2023 m. rugpjūčio mėn. 31 d.

UAB "Soli Tek Cells" projektu siekia didinti produkcijos eksportą, įmonės žinomumą, įsitvirtinti naujose - eksporto plėtros galimybėms palankiose rinkose. Tarptautinių standartų laikymasis yra vienas iš patikimų ir efektyvių būdų įmonei įsitvirtinti tarptautiniame kontekste, išlaikyti produkcijos konkurencingumą tarptautiniu mastu. Aptarnaujant užsienio užsakovus bus pasiektas didesnis produkcijos pelningumas, tuo tarpu naujų klientų suradimas garantuotų tolygų įmonės pajamų augimą ir užtikrintų stabilumą. Projekto metu planuojama įmonėje įdiegti 4 tarptautinius sertifikatus IEC 61215, IEC 61730, UL 61730, abZ/aBG ir jų išplėtimus. Projekto metu bus sertifikuoti produktai atitinkamu sertifikatu. Įmonės sertifikavimo strategija atitinka LT eksporto plėtros 2014-2020 m. gairių nuostatas. Lietuviškos kilmės produktas bus eksportuojamas į ES, Azijos ir JAV rinkas.

Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė: