Siunčiami duomenys …

01Žaidimo taisyklės

Įsigyk saulės elektrinę ir laimėk HUAWEI inverterį

 1. Žaidimą organizuoja Solitekas LT, UAB, į.k. 304902983.
 2. Žaidime gali dalyvauti tik tie fiziniai asmenys, kurie įsigijo ar rezervavo saulės elektrinę iš Solitekas LT, UAB laikotarpiu - 2023 m. kovo 2 – 31 dienomis ir pasirašė su Solitekas LT, UAB sutartį dėl saulės elektrinės įrengimo.
 3. Didžiojo žaidimo prizo – Huawei inverterio laimėtojas/-a bus renkamas/-a burtų keliu 2023 m. balandžio 4 dieną ir skelbiamas/-a SoliTek Facebook paskyroje https://www.facebook.com/SoliTekLietuva ir informuojama/-as asmeniškai.
 4. Dėl prizų atsiėmimo Solitekas LT, UAB asmeniškai susisieks su laimėtoja/-u užsakymo formoje nurodytais duomenimis per 5 d.d. po laimėjimo paskelbimo. Prizas įteikiamas laimėtojui, kuris sudarė su Solitekas LT, UAB sutartį dėl saulės elektrinės įrengimo ir Solitekas LT, UAB įrenginės saulės elektrinę.
 5. Žaidime negali dalyvauti asmenys, jaunesni kaip 18 metų, Solitekas LT, UAB ir susijusių įmonių darbuotojai arba kiti asmenys, susiję su žaidimu (įskaitant jų šeimos narius – tėvus, vaikus ir kitus artimuosius).
 6. Vienas dalyvis gali dalyvauti žaidime neribotą kiekį kartų, t.y. įsigydamas ar rezervuodamas kelias elektrines, dalyvis atitinkamai tiek kartų gali dalyvauti žaidime, kiek rezervavo ar įsigijo elektrinių.
 7. Žaidimo organizatorius pasilieka teisę keisti žaidimo taisykles eigoje, apie pakitimus paskelbęs www.solitek.lt svetainėje
 8. Žaidimo organizatorius neprisiima atsakomybės dėl žaidimo metu galinčių atsirasti sukčiavimo atvejų, neatsako už pasekmes, atsiradusias dėl to, kad dalyvis nesilaikė ir nevykdė šių taisyklių, už prizo neskyrimą tuo atveju, kai dalyvio pateikta informacija yra neteisinga, netiksli ar dėl kitų nuo organizatoriaus nepriklausančių priežasčių.
 9. Dalyvis sutinka, kad didžiojo prizo laimėjimo atveju jis būtų fotografuojamas ir jo nuotrauka viešai publikuojama SoliTek socialiniuose tinkluose.
 10. Žaidimo dalyvis supranta, kad užsakyme minimų duomenų pateikimas, jų naudojimas ir viešas skelbimas žaidimo metu yra būtina dalyvavimo žaidime sąlyga ir asmens duomenų tvarkymo tikslas – nustatyti laimėtoją bei įteikti prizą. Dalyvaudamas žaidime ir pateikdamas savo asmens duomenis dalyvis patvirtina, kad: a) susipažino su šiomis taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis, b) kad žaidimo organizatorius gali rinkti, tvarkyti ir saugoti dalyvio duomenis organizuodamas žaidimą. Žaidimo dalyvis sutinka, kad jo pateikti duomenys (vardas, pavardė, konkurse dalyvaujančio asmens socialinės paskyros vartotojo vardas (jeigu taikoma)) būtų publikuojami, viešai skelbiami ir kitaip naudojami dalyvavimo žaidime ir jo laimėtojų nustatymo tikslu. . Prizo įteikimo atveju papildomai tvarkomi šie duomenys (kurie neskelbiami viešai): adresas, telefono numeris, el. paštas. Žaidimo dalyvis turi teisę susipažinti su žaidimo organizatoriaus tvarkomais jo asmens duomenimis ir kaip jo asmens duomenys yra tvarkomi, o žaidimo organizatorius privalo pateikti reikalaujamą informaciją vadovaujantis Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatomis Žaidimo dalyvis turi teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą rinkti ir tvarkyti asmens duomenis. Atšaukus savo sutikimą, žaidimo dalyvis yra išbraukiamas iš dalyvių sąrašo ir žaidime nebedalyvauja.
 11. Papildoma informacija apie žaidimą teikiama el. paštu [email protected] arba tel. nr. +37052638771.

Akcijos prizas

Tik kovo 2-31 dienomis įsigydami saulės elektrinę namams iš SoliTek, galite laimėti jai skirtą įtampos keitiklį iš HUAWEI. Įtampos keitiklį parinksime pagal jūsų saulės elektrinės galingumą. Paskubėkite užsisakyti saulės elektrinę dabar ir galbūt jūs būsite tas laimingasis, kuriam inverteris nieko nekainuos.

O saulės elektrinė veiks jau balandžio mėnesį.

Akcijos prizas