Siunčiami duomenys …

01Privatumo politika

Privatumo politika

2021 m. gegužės 5 d. redakcija

PRIVATUMO POLITIKA 

BENDROJI INFORMACIJA

Ši privatumo politika nustato UAB Soli Tek cells, juridinio asmens kodas 302427915, buveinės adresas Mokslininkų g. 6A, Vilnius, elektroninio pašto adresas  (toliau – Valdytojas), vykdomo interneto svetainės solitek.eu ir solitek.lt lankytojų ir kitų duomenų subjektų asmens duomenų tvarkymo sąlygas, su asmens duomenų tvarkymu susijusių duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarką.

Valdytojas gali bet kuriuo metu peržiūrėti ir pakeisti privatumo politiką, todėl rekomenduojame periodiškai patikrinti, ar esate susipažinę su aktualia privatumo politikos redakcija. Aktualios privatumo politikos redakcijos paskelbimo data yra nurodyta viršutinėje šio interneto puslapio dalyje. 

Interneto svetainės lankytojų ir kitų duomenų subjektų asmens duomenys yra tvarkomi vadovaujantis galiojančiais teisės aktais ir užtikrinant tinkamas technines bei organizacines asmens duomenų apsaugos priemones. 

Valdytojas jūsų pateiktus ar paties Valdytojo jūsų sutikimu surinktus asmens duomenis naudoja tik privatumo politikoje nurodytais tikslais, neperduoda asmens duomenų valdyti kitiems asmenims, išskyrus šioje privatumo politikoje nurodytus atvejus. Įstatymuose numatytais atvejais jūsų duomenys taip pat gali būti perduoti kompetentingoms valdžios institucijoms. Kiti jūsų asmens duomenų perdavimo tretiesiems asmenimis (Valdytojo partneriams, duomenų tvarkytojams ir kt.) atvejai yra nurodyti atskirose privatumo politikos skiltyse.

Interneto svetainėje yra nuorodų į Valdytojui nepriklausančias interneto svetaines. Valdytojas nėra atsakingas už šių svetainių taikomas privatumo politikas, todėl rekomenduojame būti aktyviems ir susipažinti su interneto svetainių, į kurias esate nukreipiami, privatumo politikomis.

INTERNETO SVETAINĖS LANKYTOJŲ ASMENS DUOMENYS, SLAPUKŲ NAUDOJIMAS

Slapukai

Interneto svetainėje yra naudojami „slapukai“ (angl. cookies) – maži tekstiniai failai, išsaugomi Jūsų įrenginio (pavyzdžiui, kompiuterio, mobiliojo telefono, planšetės) naršyklėje, kai jūs naršote interneto svetainėje.

Interneto svetainėje naudojami slapukai mums yra reikalingi, kad galėtume:

 • užtikrinti tinkamą interneto svetainės veikimą;
 • užtikrinti optimalų interneto svetainės greitį ir saugumą;
 • sužinoti interneto svetainės ir atskirų jos puslapių, dalių lankomumą, analizuoti interneto svetainės lankytojų srautus (apsilankymo datą ir laiką, naudojamas naršykles, įrenginių rūšis ir jų ekrano dydžius) ir tokiu būdu nuolat tobulinti interneto svetainę, kad būtų geriau patenkinti jūsų poreikiai;

Tikslią informaciją apie trečiųjų šalių (Youtube, Facebook, Google+, LinkedIn, Tawk.to, HubSpot ir kt.) naudojamų slapukų funkcijas ir jų renkamus asmens duomenis galite rasti šių trečiųjų šalių privatumo / slapukų politikose:

Sužinoti, kokie konkretūs slapukai buvo įrašyti jums apsilankius interneto svetainėje, galite patikrinę savo naršyklės nustatymus. Jei naudojate Google Chrome naršyklę, informaciją apie įrašytus slapukus rasite paspaudę kairėje adreso laukelio pusėje esantį mygtuką.

Lankantis socialiniuose tinkluose esančiuose Valdytojo gerbėjų puslapiuose įrašomi slapukai.

Valdytojas administruoja gerbėjų puslapį socialiniame tinkle LinkedIn, Twitter (X), Facebook (META) ir Instagram, taip pat kanalą „SoliTek“ socialiniame tinkle Youtube (toliau – Gerbėjų puslapiai).

Jums apsilankius Gerbėjų puslapiuose, socialinių tinklų administratoriai į jūsų įrenginį įrašo slapukus, kurie renka asmens duomenis. Slapukai yra įrašomi tiek tuo atveju, jei esate registruotas socialinių tinklų vartotojas, tiek ir tuo atveju, jei neturite paskyros atitinkamame socialiniame tinkle. Valdytojas (UAB „Soli Tek Cells“) prie surinktų jūsų asmens duomenų prieigos neturi ir iš socialinių tinklų administratorių gauna tik statistinę informaciją apie Gerbėjų puslapių lankomumą.

Siekdami gauti išsamesnę informaciją apie Gerbėjų puslapių administravimo tikslu tvarkomus jūsų asmens duomenis, susipažinkite su:

Slapukus apriboti ar užblokuoti galite valdydami savo interneto naršyklės nustatymus. Jeigu norite, kad interneto svetainės jūsų įrenginyje netalpintų visiškai jokių slapukų, pritaikykite savo interneto naršyklės nustatymus taip, kad jums būtų pranešta prieš patalpinant bet kokį slapuką arba interneto naršyklė atmestų visus slapukus. Nustatymus turėsite atskirai pritaikyti kiekvienai kiekvieno įrenginio interneto naršyklei. 

Uždraudę bet kokį slapukų naudojimą ar apriboję jų naudojimą, galite negauti norimų paslaugų arba negalėti naudotis interneto svetainės funkcionalumais. 

Išsamesnę informaciją apie slapukus, jų veikimo principus ir nustatymus galite rasti interneto svetainėje.

Komunikacijos įrankiai

Interneto svetainėje yra sudaroma galimybė susisiekti su Valdytoju keliais būdais: pateikti savo paklausimą užpildant kontaktinę formą puslapyje, susisiekti per socialinį tinklą LinkedIn, į kurį pateikiama nuoroda kiekvieno interneto svetainės puslapio apatiniame kairiajame kampe arba susisiekti interneto svetainėje nurodytu elektroninio pašto adresu ar telefono numeriu.

Tikslu atsakyti į jūsų pateiktą paklausimą ir išsaugoti susirašinėjimo įrodymus (įgyvendindamas teisėtą interesą vykdyti efektyvią komunikaciją ir išvengti su asmenų aptarnavimu susijusių ginčų), Valdytojas tvarko šią jūsų pateiktą informaciją: 

 • paklausimą siunčiant per kontaktinę formą, tvarkomas vardas, pavardė, įmonės pavadinimas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, valstybė ir paklausimo turinys. Nenurodę šios informacijos, negalėsite su mumis susisiekti pateikdami paklausimą per kontaktinę formą. 
 • paklausimą siunčiant per socialinį tinklą LinkedIn, tvarkomas vardas, pavardė ir susirašinėjimo su Valdytojo atstovu turinys.
 • paklausimą siunčiant per susirašinėjimo programą tawk.to, tvarkomas susirašinėjimo su Valdytojo atstovu turinys ir IP adresas, iš kurio buvo vykdytas susirašinėjimas.
 • paklausimą siunčiant interneto svetainėje nurodytu elektroninio pašto adresu, tvarkomas vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, elektroninio laiško data, laikas ir susirašinėjimo su Valdytojo atstovu turinys.

Kartu su paklausimais pateikti asmens duomenys ir tolesnis jūsų bei Valdytojo atstovo susirašinėjimas bus saugomas tiek, kiek tai bus reikalinga siekiant įvykdyti konkrečią užduotį bei užtikrinti Valdytojo teisių įgyvendinimą.

Jūsų teisės, susijusios su asmens duomenų tvarkymu, nurodytos Privatumo politikos skiltyje TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA. 

SAVITARNOS SVETAINĖS NAUDOTOJŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS 

Esant duomenų subjekto pageidavimui, Valdytojas suteikia prieigą prie savitarnos svetainės (Kliento srities). Savitarnos svetainės administravimo tikslu Valdytojas tvarko šiuos asmens duomenis: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas.

Savitarnos svetainės administravimo tikslu surinktus asmens duomenis Valdytojas saugos tol, kol ištrinsite savo savitarnos svetainės paskyrą arba 5 metus po paskutinio prisijungimo.

Ištrinti savo savitarnos svetainės paskyrą galite rašydami laišką Valdytojui elektroninio pašto adresu. Jūsų paskyra bus panaikinta ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo patvirtinimo apie elektroninio laiško gavimą išsiuntimo ir apie paskyros ištrynimą būsite informuoti elektroniniu paštu.

Jūsų teisės, susijusios su asmens duomenų tvarkymu, nurodytos Privatumo politikos skiltyje TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA.

TIESIOGINĖ RINKODARA

Užklausos ir tiesioginė rinkodara 

Bet kuriam asmeniui, bet kuriam interneto svetainės lankytojui pateikus užklausą svetainėje ar el. paštu, ar telefonu, Valdytojas tam, kad galėtų atsakyti į užklausą, pateiktus klausimus, renka ir tvarko šiuos asmens duomenis: vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą bei kitą būtiną informaciją, jeigu ji pateikiama kartu su užklausa. Šie asmens duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu, kurį asmuo išreiškia savo aktyviu veiksmu išsiųsdamas užklausą. Atsižvelgiant į užklausos temą (pvz. Valdytojo siūlomos prekės, saulės elektrinės ar baterijos įrengimo paslaugos, paramos gavimas, problemų sprendimas ir pan.) ir į tai, kad Valdytojo prekės nuolat tobulinamos įdiegiant naujus technologinius sprendimus, keičiasi teisinis reguliavimas, paramos gavimo sąlygos ar pan. ir pateiktas atsakymas į užklausą po tam tikro laiko gali būti nebe tikslus, po užklausos pateikimo gali būti siunčiami naujienlaiškiai, informacija, susijusi su užklausa, su Valdytojo prekėmis, paslaugomis ar kita informacija (tiesioginė rinkodara). Asmuo pateikdamas užklausą sutinka, kad būtų siunčiama aktuali informacija, įskaitant naujienlaiškius, susijusi su užklausa ar pasikeitimais Valdytojo prekių, paslaugų pasiūlymuose ar kita aktualia informacija atsinaujinančių išteklių energetikos srityje.

Asmuo, pateikęs užklausą, kaip ir bet kuris interneto svetainės lankytojas bet kada gali atšaukti savo sutikimą gauti tiesioginę rinkodarą pateikdamas prašymą Valdytojui.

Užklausą pateikusio asmens duomenis Valdytojas naudoja tik tam, kad galėtų tinkamai ir objektyviai išnagrinėti užklausą, suteikti reikiamą informaciją (atitinkamai atnaujinimus-tiesioginę rinkodarą, susijusią su užklausa, pasikeitimu prekių pasirinkime ar teisiniame reguliavime), atsakyti į klausimus, išspręsti prašymus ar reikalavimus.

Asmens duomenys užklausos ir tiesioginės rinkodaros tikslu yra tvarkomi 5 metus nuo kalendorinių metų, kuriais buvo pateikta užklausa arba įsigyta paskutinė prekė, pabaigos.

Jūsų teisės, susijusios su asmens duomenų tvarkymu, nurodytos Privatumo politikos skiltyje TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA.

Naujienlaiškiai ir tiesioginė rinkodara 

Kiekvienas interneto svetainės lankytojas gali užsisakyti naujienas apie Valdytojo siūlomas prekes, taikomas akcijas bei organizuojamus renginius (užsiprenumeruoti naujienlaiškį) įvesdamas savo elektroninio pašto adresą interneto svetainėje esančioje naujienlaiškio užsakymo formoje. Kiekvienam interneto svetainės lankytojui, sutikusiam su privatumo politikos taisyklėmis ir/ar sutikusiam gauti pranešimus, atnaujinimus, gali būti siunčiami naujienlaiškiai (asmenys supranta, kad gali bet kada atšaukti išreikštą sutikimą informuodami Valdytoją). Naujienlaiškio prenumeratoriaus elektroninio pašto adreso tvarkymo pagrindas – prenumeratoriaus sutikimas gauti naujienlaiškius ir/ar Valdytojo pareiga pateikti aktualiausią informaciją.

Valdytojo naujienlaiškiai taip pat yra siunčiami Valdytojo prekių pirkėjams, įgyvendinant Valdytojo teisėtą interesą informuoti savo klientus apie taikomas akcijas ir siūlomas panašias prekes ar paslaugas, išskyrus atvejus, kai klientas prieš įsigydamas prekes ar paslaugas arba vėliau išreiškė nesutikimą su jo asmens duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslu. Tiesioginės rinkodaros tikslu yra tvarkomi šie klientų duomenys: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas.

Tiesioginės rinkodaros tikslu tvarkomi asmens duomenys yra perduodami Valdytojo pasitelktiems duomenų tvarkytojams, administruojantiems elektroninių laiškų siuntimo ir išsiųstų laiškų analizės programas.

Tiek naujienlaiškio prenumeratoriai, tiek kiti naujienlaiškio gavėjai gali bet kada atsisakyti Valdytojo naujienlaiškio paspausdami jame esančią atsisakymo nuorodą arba pateikdami prašymą elektroninio pašto adresu. Asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu yra tvarkomi 5 metus nuo kalendorinių metų, kuriais buvo užsakytas naujienlaiškis arba įsigyta paskutinė prekė, pabaigos.

VAIZDO STEBĖJIMAS

Valdytojo teritorijoje ir patalpose, esančiose Mokslininkų g. 6A, Vilnius, yra vykdomas vaizdo stebėjimas. Vaizdas stebimas Valdytojo turto apsaugos ir darbuotojų saugumo užtikrinimo tikslu. Vaizdo duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – teisėtas Valdytojo interesas užkirsti kelią žalos, kurią Valdytojas patirtų praradęs turtą ar neužtikrinęs darbuotojų saugumo, atsiradimo.

Stebimos patalpų dalys yra pažymėtos vaizdinėmis priemonėmis, matomomis prieš patenkant į vaizdo stebėjimo lauką.

Vaizdo duomenys yra perduodami duomenų tvarkytojui – saugos tarnybai, o esant įtarimui dėl nusikaltimo ar kito teisės pažeidimo padarymo, gali būti teikiami ir teisėsaugos institucijoms. Vaizdo duomenys įrašomi ir saugomi 30 kalendorinių dienų. Jeigu vaizdo duomenys naudojami kaip įrodymai teisėsaugos institucijose, jie saugomi tiek, kiek reikalinga šiems duomenų tvarkymo tikslams. 

Jūsų teisės, susijusios su asmens duomenų tvarkymu, nurodytos Privatumo politikos skiltyje TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA.

KANDIDATŲ Į DARBUOTOJUS ASMENS DUOMENYS

Visus asmenų, pageidaujančių įsidarbinti Valdytojo bendrovėje, asmens duomenis Valdytojas tvarko tik darbuotojų atrankos ir įdarbinimo tikslu, turėdamas teisėtą interesą įvertinti kandidato tinkamumą dirbti pageidaujamą darbą.

Kandidatų į darbuotojus asmens duomenis Valdytojas gauna tiesiogiai iš kandidato į darbuotojus, kai jis atsiunčia Valdytojui savo gyvenimo aprašymą (CV), taip pat iš įdarbinimo paslaugas Valdytojui teikiančių agentūrų. 

Be paties asmens, pageidaujančio įsidarbinti Valdytojo bendrovėje, pateiktų duomenų Valdytojas gali rinkti ir kitaip tvarkyti kitus viešai prieinamus kandidato duomenis, t. y. ieškoti informacijos internete, patikrinti kandidato socialinių tinklų (pavyzdžiui, LinkedIn, Facebook, Twitter) profilius ir pan. Valdytojas taip pat gali kreiptis į kandidato gyvenimo aprašyme (CV) nurodytus buvusius darbdavius ir prašyti pateikti informaciją apie kandidato kvalifikaciją, profesinius gebėjimus ir dalykines savybes. 

Kandidato pateiktus ir savarankiškai surinktus duomenis apie kandidatą Valdytojas saugo 4 mėn. nuo konkrečios darbuotojo atrankos pasibaigimo. Asmens duomenų saugojimo terminas pratęsiamas tik gavus atskirą kandidato sutikimą. Jei sutikimas saugoti kandidato asmens duomenis ilgiau nei 4 mėn. po atrankos pasibaigimo nėra gaunamas, pasibaigus šiam terminui visi (tiek pateikti kandidato, tiek surinkti Valdytojo) kandidato asmens duomenys yra sunaikinami.

Jūsų teisės, susijusios su asmens duomenų tvarkymu, nurodytos Privatumo politikos skiltyje TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA

TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA

Visi asmenys, kurių asmens duomenis tvarko Valdytojas, turi:

 • Teisę susipažinti su Valdytojo tvarkomais savo asmens duomenimis    Teisės susipažinti ir reikalauti ištaisyti asmens duomenis įgyvendinamos pateikiant rašytinį prašymą Valdytojo buveinės adresu arba elektroninio pašto adresu (jeigu pateikiamas el. parašu pasirašytas prašymas). Prašyme susipažinti su asmens duomenimis prašome  nurodyti, su kokiais asmens duomenimis pageidaujate susipažinti ir kokią Reglamento 15 straipsnio 1 dalyje išvardintą informaciją pageidaujate gauti. Prašyme susipažinti su vaizdo duomenimis papildomai turi būti nurodyta, kokiose konkrečiose Valdytojo patalpose ir kokiu metu lankėtės. Teisė susipažinti su vaizdo duomenimis įgyvendinama atvykstant peržiūrėti vaizdo įrašo Valdytojo buveinės adresu  arba atsiimant vaizdo įrašo kopiją išorinėje duomenų laikmenoje. 
 • Teisę reikalauti ištaisyti neteisingus arba netikslius savo asmens duomenis    
 • Teisę reikalauti ištrinti neteisėtai tvarkomus duomenis. Ši teisė įgyvendinama pateikiant rašytinį prašymą Valdytojo buveinės adresu arba elektroninio pašto adresu (jeigu pateikiamas el. parašu pasirašytas prašymas). Jei prašymas yra pagrįstas, Valdytojas ne vėliau kaip per 30 dienų nuo prašymo gavimo sunaikina duomenų subjekto duomenis.
 • Teisę reikalauti, kad Valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą, kol bus patikrintas asmens duomenų tikslumas, kol bus nustatyta, ar su asmens duomenų tvarkymu nesutinkančio duomenų subjekto interesai yra viršesni už Valdytojo, taip pat tais atvejais kai asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai, tačiau duomenų subjektas nesutinka, kad šie duomenys būtų ištrinti. Ši teisė įgyvendinama pateikiant rašytinį prašymą Valdytojo buveinės adresu arba elektroninio pašto adresu  (jeigu pateikiamas el. parašu pasirašytas prašymas). Kai prašoma apriboti tik dalies Valdytojo tvarkomų asmens duomenų tvarkymą, prašyme turi būti nurodytos asmens duomenų kategorijos, kurių tvarkymą prašoma apriboti. Jei prašymas yra pagrįstas, asmens duomenų tvarkymas apribojamas per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo.
 • Teisę į duomenų perkeliamumą. Ši teisė įgyvendinama pateikiant rašytinį prašymą Valdytojo buveinės adresu arba elektroninio pašto adresu  (jeigu pateikiamas el. parašu pasirašytas prašymas). Kai prašoma perkelti tik dalį Valdytojo tvarkomų asmens duomenų, prašyme turi būti nurodytos asmens duomenų kategorijos, kurių atžvilgiu įgyvendinama teisė į duomenų perkeliamumą. Jei prašymas yra pagrįstas, Valdytojas ne vėliau kaip per 30 dienų nuo prašymo gavimo pateikia jums arba jūsų nurodytam duomenų valdytojui jūsų asmens duomenis kompiuterio skaitomu formatu (priklausomai nuo jūsų pageidavimo, susisteminti asmens duomenys yra siunčiami elektroniniu paštu arba įrašomi į išorinę laikmeną).
 • Teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys  Ši teisė įgyvendinama pateikiant rašytinį prašymą Valdytojo buveinės adresu arba elektroninio pašto adresu (jeigu pateikiamas el. parašu pasirašytas prašymas). Išreiškus nesutikimą su asmens duomenų tvarkymu bus vertinama, ar jūsų teisėtas interesas, dėl kurio nesutinkate su asmens duomenų tvarkymu, yra viršesnis už Valdytojo teisėtą interesą, kuriuo Valdytojas grindžia jūsų asmens duomenų tvarkymą.
 • Teisę paduoti skundą priežiūros institucijai. Ši teisė gali būti įgyvendinama pateikiant skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai dėl bet kokių su jūsų asmens duomenų tvarkymu susijusių Valdytojo veiksmų. Tais atvejais, kai įgyvendinate savo teises pateikdami rašytinį prašymą Valdytojo buveinės adresu paštu, kartu su prašymu būtina pateikti ir notaro patvirtintą asmens dokumento (paso, asmens tapatybės kortelės) kopiją.

KONTAKTAI

Jei turėtumėte su privatumo politika susijusių klausimų, susiekite su mumis ir mes jums padėsime:

UAB Soli Tek cells 

Mokslininkų g. 6A, Vilnius

Tel. nr. +370 5 263 87 74

El. paštas 

Svetainėje naudojami slapukai

Slapuko pavadinimas, slapuko tipas, paskirtis, galiojimo laikas

_icl_current_language

statistiniai slapukai

Nustato interneto svetainės lankytojo naršyklės kalbą

24 valandos


_ga

statistiniai slapukai

Google Analytics slapukas, skirtas identifikuoti unikalius lankytojus

2 metai


_gid

statistiniai slapukai

Google Analytics slapukas, skirtas identifikuoti unikalius lankytojus

24 valandos


_hssc

statistiniai slapukai

Naudojamas tikslu stebėti lankytojo naršymo sesiją (renka informaciją apie naršymo metu aplankytus interneto svetainės puslapius, naršymo pradžios laiką)

2 metai


_hluid

statistiniai slapukai

Naudojamas tikslu stebėti lankytojo naršymo sesiją (renka informaciją apie pirmo ir paskutinio apsilankymo laiką ir lankytojo veiklą kiekvieno vizito metu)

2 metai


_GFP_64b

statistiniai slapukai

Naudojamas tikslu išsaugoti informaciją apie sutikimą su slapukų naudojimu

3 metai

_tawkuuid

statistiniai slapukai

Tawk.to slapukas, naudojamas tikslu stebėti vartotojų elgesį interneto svetainėje ir sudaryti galimybes komunikacijai realiu laiku

6 mėnesiai

Hsfirstvisit

statistiniai slapukai

Naudojamas tikslu išsaugoti informaciją apie pirmąjį apsilankymą interneto svetainėje

10 metų

Pll_language

statistiniai slapukai

Naudojamas tikslu įsiminti aktualius interneto svetainės kalbos nustatymus

2 savaitės

C_user

Facebook slapukas

Naudojamas tikslu išsaugoti prisijungusio vartotojo Facebook ID

30 dienų


Datr

Facebook slapukas

Slapukas, leidžiantis kontroliuoti „Sekti mus Facebook“ ir „Patinka“ mygtukus.

2 metai

Fr

Slapukas, leidžiantis kontroliuoti „Sekti mus Facebook“ ir „Patinka“ mygtukus.

90 dienų

30 dienų

Sb

Facebook slapukas

Slapukas, leidžiantis kontroliuoti „Sekti mus Facebook“ ir „Patinka“ mygtukus, saugo kalbos nustatymus ir leidžia pasidalinti puslapiu

90 dienų

Wd

Facebook slapukas

Naudojamas tikslu rinkti informaciją apie lankytojo naršyklės matmenis

Sesijos metu

Xs

Facebook slapukas

Naudojamas tikslu įdiegti Facebook įskiepį interneto svetainėje

1 mėnuo

1P_JAR

Google slapukas

Google slapukas, naudojamas tikslu stebėti lankytoju elgesį ir pritaikyti jiems rodomas reklamas

1 mėnuo

AID

Google slapukas

Naudojami veiklai įvairiuose įrenginiuose susieti, jei anksčiau buvote prisijungę prie „Google“ paskyros naudodami kitą įrenginį.

1 metai

APSID

Google slapukas

Youtube įskiepio slapukai, renkantys statistinę informaciją apie peržiūrų skaičių, peržiūrai pasirinktus vaizdo grotuvo nustatymus ir pan.

2 metai

CONSENT

Google slapukas

Youtube įskiepio slapukai, renkantys statistinę informaciją apie peržiūrų skaičių, peržiūrai pasirinktus vaizdo grotuvo nustatymus ir pan.

20 metų ir 1 mėnuo

HSID

Google slapukas

Youtube įskiepio slapukai, renkantys statistinę informaciją apie peržiūrų skaičių, peržiūrai pasirinktus vaizdo grotuvo nustatymus ir pan.

2 metais

NID

Google slapukas

Youtube įskiepio slapukai, renkantys statistinę informaciją apie peržiūrų skaičių, peržiūrai pasirinktus vaizdo grotuvo nustatymus ir pan.

2 metai

SAPISID

Youtube slapukas

Youtube įskiepio slapukai, renkantys statistinę informaciją apie peržiūrų skaičių, peržiūrai pasirinktus vaizdo grotuvo nustatymus ir pan.

2 metai

SID

Youtube slapukas

Youtube įskiepio slapukai, renkantys statistinę informaciją apie peržiūrų skaičių, peržiūrai pasirinktus vaizdo grotuvo nustatymus ir pan.

3 mėnesiai

SIDCC

youtube slapukai

Youtube įskiepio slapukai, renkantys statistinę informaciją apie peržiūrų skaičių, peržiūrai pasirinktus vaizdo grotuvo nustatymus ir pan.

3 mėnesiai

SSID

Youtube statistika

Youtube įskiepio slapukai, renkantys statistinę informaciją apie peržiūrų skaičių, peržiūrai pasirinktus vaizdo grotuvo nustatymus ir pan.

2 metai

AID

Google slapukas

Naudojamas veiklai įvairiuose įrenginiuose susieti, jei anksčiau buvote prisijungę prie „Google“ paskyros naudodami kitą įrenginį.

1 metai

_cfduid

hs-analytics.net slapukas

Naudojamas tikslu nustatyti patikimą žiniatinklio srautą

1 metai

_cfduid (hs-scripts.com)

hs-scripts.com

Naudojamas tikslu panaikinti saugumo apribojimus konkretiems naudotojams

6 mėnesiai

_ga

platform.twitter.com

Naudojamas tikslu identifikuoti unikalius lankytojus

2 metai

Guest_id

platform.twitter.com slapukas

Naudojamas puslapiuose, turinčiuose mygtuką „Tweet“, kurį paspaudus lankytojas yra identifikuojamas per unikalų, su „Twitter“ susietą kodą

2 metai

Personalization_id

platform.twitter.com slapukas

Naudojamas tikslu įdiegti „Twitter“ įskiepį interneto svetainėje ir sudaryti galimybę dalintis informacija socialiniame tinkle

2 metai